fbpx

BLCS Bensin Booster

BLCS BENSIN BOOSTER

BLCS Bensin Booster är en effektiv och skumfri tillsats för alla bensin-, tvåtakts-och etanolmotorer (E85). Bensin Boostern förbränner mer fullständigt och ger mer effekt. Tillsatsen fungerar också som en dämpare för att minska ventilers slag och smörjer och rengör hela bränslesystemet.genom dessa egenskapers samverkan får vi en pålitligare motor och lägre service- och bränslekostnader, vilket sparar pengar och ökar driftsäkerheten.

En flaska på 0,5 liter räcker till 500 liter bensinbränsle.

De totala ekonomiska fördelarna med att använda BLCS Bensin Booster är:

Bensin Booster ökar effekten och förbättrar förbränningen av bränslet, vilket leder till minskad bränsleförbrukning.

Produkten förbättrar renheten och smörjningen av bränslesystemet samt funktionen hos insprutningsmunstycken, Turbo och EGR-ventil.

Andra fördelar med att använda Bensin Booster är:

  • Förbättrad bränslekvalitet och ökad oktantal.
  • Minskade service- och reparations kostnader
  • Minskning av CO- och HC-utsläpp
  • Förhindrar vattensamling i bränslesystemet
  • Rengör ventiler och munstycken(eller förgasare), bränslepumpen och hela bränslesystemet
  • Förbättrar bränslets hållbarhet

RENGÖR, SMÖRJER, SKYDDAR

Rening – insugsventilens sot

Testet visar att BLCS Bensin Booster tillsatsen presterar utmärkt när det gäller rengöring. I den bifogade tabellen ses prestandan för BLCS Bensin Booster i testet. Testet har upprepats för att visa konsekvens.

Rengöring av insugsventilens avlagringar

Förutom skydd mot bildning av avlagringar på insugsventilen avlägsnar BLCS Bensin Booster redan befintlig beläggning. Rengöring av insugsventilen leder till bättre prestanda, vilket resulterar i lägre bränsleförbrukning.

Genom BLCS Bensin Booster -tillsatsens rengöringsteknologi kan redan befintliga beläggningar avlägsnas. Rengöringen har bevisats genom motorprov enligt branschstandarder samt vid körning på landsväg.

En betydande reningseffekt har verifierats med hjälp av tester enligt branschstandarder, där motorn körs i 60 timmar.

Utöver detta skyddar BLCS Bensin Booster mot bildning av nya beläggningar på insugsventilen och möjliggör avlägsnande av befintliga beläggningar. Rengöring leder till förbättrad prestanda,vilket i sin tur leder till minskade utsläpp och bränsleförbrukning.

Bränsleekonomi

Fördelarna med bränsleekonomi som uppnås genom att rengöra smutsiga bränsleinsprutningsmunstycken identifierades genom en officiell studie med CEC GDI VW EA111 CAVE – motortestning.

I testet användes EN 228-bensin under en utvidgad 66 – timmars period av nedsmutsande körning, följt av en 33 timmars rengöringsfas med BLCS Bensin Booster. En betydande förbättring av bränsleekonomin observerades under rengöringsfasen.

Under nedsmutsande körning i testet ökade bränsleförbrukningen med cirka 4%. Efter 24 timmars rengöring med BLCS Bensin Booster, uppnåddes över 4% minskning av bränsleförbrukning.

Fördelar med minskade avgasutsläpp för bensin motorer med direktinsprutning (GDI)

När GDI-motorns insprutare blir smutsiga försämras inte bara motorns prestanda, utan den producerar också större partikelutsläpp. För att utvärdera renheten hos insprutningsmunstycken och partikelutsläppen har tester utförts på testbänken med en BMW B48 GDI-motor.

I den bifogade analysen framgår tydligt när bränslet utan tillsatsen används och hur förbättringen av insprutningsmunstyckets flödeshastighet minskar partikelutsläppen vid körning med tillsatsförsedd bränsle.

Prestanda (vridmoment) - Direktinsprutningens tändning (DISI)

Under bilden presenteras en sammanfattning av de prestandafördelar som uppnåtts i DISI-motorer när de körs med bränsle innehållande BLCS Bensin Booster tillsatsen.

Prestanda (minskade utsläpp) DISI motorer - Se diagrammet nedan

Som framgår av ovanstående prestandadata förbättrar bränslet med BLCS Bensin Booster vridmoment och minskar utsläppen genom att hålla DISI-motorns insprutning fria från avlagringar.

Kontakta oss om du har fler frågor!

myynti@blcs.fi (sales)
+358 40 7159 319