Företag

Hej kunder!

Jag heter Petteri Harju och är bekant för många från mitt tidigare företag.

I mitt tidigare företag förde jag ofta diskussioner med kundföretag, främst yrkesförare, och andra tunga fordonsföretagare, om problemen med moderna drivmedel och den försämrade kvaliteten på moderna drivmedel.

När jag släppte ägandet av mitt tidigare företag 2016 kom tanken på hur jag kunde omvandla de diskussioner jag hade med kundföretag till en gemensam fördel. Som tur var uppstod en möjlighet att börja importera och sälja produkter som kunde lösa dessa problem. Så här föddes Hardatec Oy (nu BLCS Fuel Optimizer Oy). Produkterna tjänade mina kunder framgångsrikt. All positiv kundfeedback från fältet, samt användarupplevelser från entreprenörer, uppmuntrade mig att utveckla något ännu bättre. Våra egna produkter!

Jag hittade världens bästa och ledande råvarutillverkare som partners, med vilka vi utvecklade produkter som tar hänsyn till både gammal och ny motortekniks behov, miljövänlighet och kostnadseffektivitet. Som ett resultat av detta samarbete skapades den inhemska BLCS Fuel Optimizer-produktfamiljen, vars produkter ger besparingar för våra kunder när det gäller bränsleeffektivitet, underhåll och reparationskostnader.

Vårt decennier långa utvecklingsarbete med råvaruleverantörer, inklusive samarbete med oljeraffinaderier och motortillverkare, säkerställer att våra produkter uppfyller de högsta kraven.

Vårt utvecklingsarbete pågår och vi kommer att fortsätta dra nytta av det nu och i framtiden. Våra produkter anpassar sig kontinuerligt till förändrade standarder och krav, så att du säkert kan använda dem.

Våra produkter tillverkas i Finland med hjälp av finsk arbetskraft och vårt lager ligger i Kurikka, södra Österbotten, i min barndoms landskap. Härifrån betjänar vi inte bara inhemska kunder utan även våra grannländer.

Utifrån detta vågar jag påstå att våra produkter är de bästa i världen och vi erbjuder dem med full 100% nöjdhetsgaranti!

Respektfullt 

Petteri Harju